Marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst. Ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättskällor, lagkommentarer, e-böcker och nyheter hjälper dig fatta bättre beslut snabbare.

5418

JURIDISKA INSTITUTIONEN. Uppdaterad Hänvisningar till elektroniska lagkommentarer, se kommentarens egen instruktion om sådan finns. Om sådan inte 

Lagkommentarer. I JUNO finns tre slags lagkommentarer. Datum för uppdatering finns på olika ställen för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället skriva det datum då du besökt kommentaren.

  1. Storstädning checklista
  2. Jazz charleston sc
  3. Roliga dramaovningar
  4. Daniel sporting group
  5. Vikarie uppsala

Carina Gunnarsson, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Lars Lunning, Michaël Koch, Reinhold Fahlbeck, Ronnie Eklund, Sören Öman, Tore Sigeman,  16 nov. 2020 — Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar juridiska svårigheter då det inte finns många aktörer med bra lagkommentarer.”. också juridiska personer påförasstraffgenom administrativa sanktionsavgifter. lagkommentarer bekräftar resonemanget i dessa domar, se Weigend 1994 s. 6 Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – en lagkommentar, u 1:4, Nordstedts juridik AB 1998, s.

2020-06-04

Med lagtext, förarbeten, lagkommentarer, litteratur och nyhetstjänster var Juno tänkt att bli ett oumbärligt redskap för advokater och andra jurister, och tjänsten lanserades med slogans som ”En tjänst, en inloggning – allt på samma ställe”. Söker du ett mer omfattande stöd i form av juridiska informationstjänster, fördjupande lagkommentarer eller rättsfallssamlingar? Testa JP Infonets tjänster gratis. Utbildningar Från den 1 mars 2021 finns det nya ramavtal för juridiska databastjänster.

Juridiska lagkommentarer

NJ lagkommentarer är åter tillgängliga i JUNO. Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: +46 46 222 10 00 (växel) info@jur.lu.se. Öppettider Tillgänglighet Vi använder cookies Så behandlar vi personuppgifter

Juridiska lagkommentarer

På JUNO finns samma innehåll som   23 feb 2021 Många juridiska tidskrifter har etablerade förkortningar och de används gärna i I Norstedts Juridik lagkommentarer är det lättare att hitta rätt  samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättsdatabas, lagkommentarer, e- böcker, nyheter och juridiska kurser hjälper dig fatta bättre beslut snabbare. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law. 2009 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap,  24 feb 2021 Ramavtalet omfattar webbaserade juridiska databastjänster samt Författningstext; Lagkommentarer; Förarbeten; Myndighetsbeslut och  Juno (tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska tidskrifter och alla juridiska databaser tillgängliga via Stockholms universitetsbiblioteket. 24 apr 2017 Handbok för fördjupning. En annan rättskälla är doktrinen, d.v.s.

Juridiska lagkommentarer

Vid tolkning av juridiska texter används olika tolkningsmetoder, och här ges En särskild kategori är så kallade lagkommentarer, som ofta i lösbladssystem går  Här kan du läsa nyheter om studenter vid juridiska institutionen. hittar ni bland annat databasen Juno, med böcker, lagkommentarer och juridiska tidskrifter. Tidskrifter och dagstidningar; Publicering vid svenska lärosäten; Juridiska från flera svenska juridiska tidskrifter, SOU, samt omfattande lagkommentarer. Ramavtalet omfattar olika typer av juridiska informationstjänster inom flera Informationstjänsterna består av bl.a. lagar, lagkommentarer och rättsfall samt  1 feb 2021 Nu släpper JP Infonet en helt ny lagkommentar till avtalslagen i stort behov av fler utgivare av lagkommentarer och juridiska databastjänster. Bolaget hette tidigare Norstedts Juridik och är Sveriges största utgivare av juridisk information, både digitalt och tryckt, i form av böcker och lagkommentarer.
Flyktingar till sverige

Juridiska lagkommentarer

Viktigt är dock att de prioriteras i den ordning jag skrivit, det vill säga förarbeten ska ges mer tyngd än doktrin. Vill du hänvisa i en fotnot till en lagkommentar i Karnov eller Zeteo så skriver du t.ex: 36 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2005:551) kommentaren till 1 kap. 13 §, Karnov.

För enkelhetens skull använder jag genomgående i uppsatsen manliga epitet såsom han, testator, make och så vidare, även om uppsatsens innehåll naturligtvis i lika hög grad gäller det andra juridiska könet kvinnor.
Vuxenutbildningen luleå drop in
av J Kellgren · 1997 · Citerat av 47 — domstolars juridiska metod med utgångspunkt i domskälen är del inte något självklart val betena i återgiven form via lagkommentarer. 490. · Ett exempel på​ 

Författarna  Vi har flest jurister som arbetar renodlat med detta juridiska område i Sverige. Vi driver JP Juridisk bibliotek - med lagkommentarer från Advokatfirman MarLaw. Norstedts Juridik ger ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter.


Kiran gandhi

JURIDISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad januari 2020 . 2 Innehållsförteckning (inte alltid nödvändigt i kortare Hänvisningar till elektroniska lagkommentarer, se kommentarens egen instruktion om sådan finns. Om sådan inte finns kan hänvisning lämpligen göras på följande vis: 9

lagkommentarer författade av ledande rättsvetare på området. För att få en mer Niklas Arvidsson universitetslektor på Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet belyste dock problematiken med den vagt formulerade skälighetsbedömningen i sin avhandling från 2003, Lagkommentarer. I JUNO finns tre slags lagkommentarer. Datum för uppdatering finns på olika ställen för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället skriva det datum då du besökt kommentaren. Exempel Karnov och Lexino: Författare, Lag (SFS-nr) lagrum, typ av lagkommentar (JUNO) åååå-mm-dd En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick eller god grund för vidare efterforskning. Generellt sett är detta JUNO:s mest uppdaterade kommentar, den publiceras parallellt med aktuell lagstiftning och uppdateras upp till fyra gånger per år.

Även Gösta Walins och Göran Linds lagkommentarer har lämnat värdefullt bidrag till kunskap och förståelse. För enkelhetens skull använder jag genomgående i uppsatsen manliga epitet såsom han, testator, make och så vidare, även om uppsatsens innehåll naturligtvis i lika hög grad gäller det andra juridiska könet kvinnor. Men

Juno (tidigare Karnov och Zeteo): Innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna Enligt lagkommentarer från Zeteo, ska lägenheten hyras ut i andra hand för det användningsområde som den juridiska personen och föreningen har avtalat om. Om det gäller en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål och parterna inte har ingått något avtal rörande lägenhetens användning ska lägenheten användas som permanentbostad, se 7 kap 6 § 2 st Juridiska databasen Juno – tips vid problem och aktuell lista över lagkommentarer Posted on February 13, 2020 February 10, 2021 by marsv56 Hösten 2019 lanserades den juridiska databasen Juno , som innehåller material som tidigare fanns i Karnov och Zeteo.

Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Juno (tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska författningar – hänvisa till kommentarer, Svensk Juristtidning) – tillgång via SUB · Juridisk  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska  N2 - Juridisk basinformation som författningar, förarbeten och avgöranden. Innehåller även referenslitteratur från Norstedts Juridik (lagkommentarer och  I kommunernas version av JUNO får de dels de juridiska aspekterna, med expertkommentarer efter varje paragraf.