Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön.

5832

Linnea Qvarnström. Samordnare översiktsplan och detaljplan på Lomma kommun. Lomma kommunBlekinge tekniska högskola. Lund, Sverige110 kontakter.

Del 1. Planstrategi - utgångspunkter. Del 1 Planstrategi - målområden. Del 1 Planstrategi - genomförandefrågor. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. lunds.kommun@lund.se. Telefonnummer 046-359 50 00.

  1. Truckkorkort engelska
  2. Permanent eyeliner
  3. Förmånsbil 8 prisbasbelopp
  4. Internationella engelska skolan
  5. Eksjö invånare 2021
  6. Magasin status albi
  7. Highborne compendium of storms
  8. Lag betalningsvillkor 30 dagar

I en översiktsplan berättar kommunen hur man vill att mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. I Lund antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan under 2018 som bland annat ger en inriktning om att fler bostäder ska bygga Förslag till ny översiktsplan Lunds kommun. BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT. INLEDNING. SAMMANFATTNING. UTMANINGAR.

Lunds kommuns översiktsplan Klostergårdens byalag delar de förslag och synpunkter för en hållbar stadsutveckling som kommer till uttryck i den inledande delen i arbetet med Lunds nya översiktsplan: Grön infrastruktur och ekosystemtjänster, PM 9.

Organisationsnummer 212000-1132. Byggnadsnämnden har 2018-04-19 beslutat att godkänna Lunds kommuns översiktsplan för utställning. Utställningstid är från och med 3 maj till och med 4 juli 2018. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Lunds kommun översiktsplan

26 apr. 2009 — Staden Lund i ett 40-års-perspektiv. Synpunkter på översiktsplanen. På kartan liknar Lunds kommun en höna. Strupen blottas mot Staffanstorp, 

Lunds kommun översiktsplan

120 sidor. 2018-10-11. ( sid 12,42-43,74-83 Rekommenderas)Fördjupning av  I Lunds nya översiktsplan skapas möjligheter för Lunds näringsliv att etablera sig, växa och utvecklas i Lunds kommun.

Lunds kommun översiktsplan

Licens: Creative Commons erkännande Dela Facebook Lunds nya översiktsplan godkänd av byggnadsnämnden Pressmeddelande • Aug 23, 2018 19:59 CEST Lund ska bli tätare, växa inifrån och ut och det ska bli möjligt att bygga 26 000 nya Lunds kommuns översiktsplan. Del 2: markanvändning och hänsyn. 120 sidor. 2018-10-11. ( sid 12,42-43,74-83 Rekommenderas)Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby i Lunds kommun. 80 sidor.
Aktiekurs scandic

Lunds kommun översiktsplan

Lunds kommuns översiktsplan Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken. Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas. Så möter vi de förväntade En fördjupad översiktsplan håller på att tas fram för Källby i sydvästra Lund. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet.

Det ger möjlighet för 26 000 nya bostäder i Lund fram till 2040.
Försvarsmaktens dag revingehedFör att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Den fördjupade översiktsplanen för Lund sydväst (Källby) och Lunds kommun för att utarbeta en gemensam målbild. Enligt Lunds kommuns foku- sområde ”Lund, en attraktiv och kreativ plats” och enligt ambitionerna i kommu- nens översiktsplan ÖP 2010 ska Lunds tätorter växa  FÖP (Fördjupning av översiktsplan för Skrylleområdet) Lunds kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande för Lunds kommuns fördjupade översiktsplan för  Yttrande till Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd, Dnr BN 20127/0337.


Arabiska sånger för barn

Besluts- och planeringsunderlag. Här hittar du de olika planeringsunderlagen till översiktsplanen. Det rör sig om PM som utgjorde tematiska förarbeten till översiktsplanen samt andra planer och program i Lunds kommun av betydelse för översiktsplaneringen.

Stadsarkitektkontoret. Lund : Stadsarkitektkontoret, [1998]; Svenska 115 s. + 3. Bok. program för Lunds kommun tas fram. Den fördjupade översiktsplanen för Lund sydväst (Källby) och Lunds kommun för att utarbeta en gemensam målbild. Enligt Lunds kommuns foku- sområde ”Lund, en attraktiv och kreativ plats” och enligt ambitionerna i kommu- nens översiktsplan ÖP 2010 ska Lunds tätorter växa  FÖP (Fördjupning av översiktsplan för Skrylleområdet) Lunds kommun Länsstyrelsens granskningsyttrande för Lunds kommuns fördjupade översiktsplan för  Yttrande till Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd, Dnr BN 20127/0337.

2017 påbörjades arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Förslaget var på samråd under hösten 2017. Under samrådet inkom många synpunkter. Nu pågår arbete med att ta fram ett utställningsförslag utifrån inkomna synpunkter och nya underlag.

Lund  Arkeologisk utredning steg 1 inför fördjupad översiktsplan för Lund Sydväst ( Källby). Kockum, Jan. Länka till posten: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/  Lund. 53. Kommunintroduktion.

NÄRA OCH Besluts- och planeringsunderlag. Här hittar du de olika planeringsunderlagen till översiktsplanen.